2462028903 6948462971 1ο Χλμ. Γρεβενών - Καλαμπάκας | Γρεβενά georgeveras@yahoo.gr